Chat

Det är möjligt att bli automatiskt frånkopplad efter tre minuters inaktivitet. För att kontrollera om man blivit frånkopplad vänsterklicka på någons namn till höger och välj ”whois”. Om svar erhålls i chatt fönstret så är man fortfarande ansluten, annars inte.

Anslut genom egen klient