Mesmer

Mesmerns styrka är att skapa illusioner och förvirra sina fiender. I och med detta så introducerar ArenaNet ett nytt “tillstånd” (condition), förvirringen (confusion). Det är något som mesmern kan ge sina fiender, och i och med detta tar fienderna skada varje gång de använder en förmåga. Det här tillståndet kan också öka i styrka, och därmed orsaka mer och mer skada.

Läs mer om Mesmers på Guild Wars 2 hemsida