Necromancer

En Necromancer är en utövare av svartkonster (Death Magic) som kallar de döda och tar makten av förlorade själar. En Necromancer lever på livskraften, som han kan använda för att lura döden.

En Necromancer livnär sig på död. Livskraft är den energi som en Necromancer använder sig utav för att förlänga sitt eget liv.

Läs mer om Necromancern på Guild Wars 2 hemsida eller i vårt forum här.