Player vs. Player

För de spelare som vill spela tävlingsinriktad PvP kommer en del av detta göras i ett delvis separat system. I detta system börjar alla spelare med sin karaktär på maxnivå och med tillgång till den bästa utrustning som finns i systemet. Syftet är att ha en renare tävlingsform vilket kan liknas med hur de flesta FPS-spel fungerar. Genom att vinna kommer det vara möjligt att få tillgång till utrustning som ser annorlunda ut. Denna utrustning kommer däremot inte vara bättre än annan utrustning.

En annan typ av PvP (World vs World) kommer att förekomma i en specifik zon, ”The Mists” där storskaliga strider kommer att utspelas. Målet är att ta över och kontrollera olika resurser och försvarspositioner. Vissa element påminner här om RTS-spel där spelarna tar rollen av enskilda stridsenheter. Det är ett pågående krig där olika servrar möts och där vinnaren får olika typer av belöningar för hela sin server. Denna del av spelet beskrivs som mer tillgängligt för personer som lägger ner mindre tid på spelet eftersom man som spelare kan hoppa in en stund och hjälpa till som en kugge i krigsmaskinen för att senare ersättas av andra spelare.

Läs mer om PvP på GuildWars2.com

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Guild_Wars_2