Verktyg

Verktyg som kan hjälpa dig på dina äventyr i Tyria.

GW2 Database: http://gw2db.com

GW2 status: http://gw2status.com/

Build tool + build database: http://www.gw2builds.org/

Skills Tool: gw2.luna-atra.fr

Skill tool 2: http://gw2.revgaming.net/Tools/BuildTool/

Trait tool: http://www.gw2tools.com/

Character tool: gw2.luna-atra.fr

Crafting tool: http://gw2.luna-atra.fr/craft_tool/

Karta: http://gw2cartographers.com/