Tv-spel – Från början till nutid

October 21, 2020 By gw2sverigese

Ett datorspel är ett datorprogram som innebär en användarinteraktion med en fjärr- eller icke-interaktiv styrenhet – vanligtvis en joystick eller tangentbord, till exempel – för att göra visuella utdata för […]